املش|جیرگوابر|خبر داغ

انواع نمونه های چای در شمال ( املش- جیرگوابر)

صبح رانکوه/ در روند تبدیل برگ سبز چای به چای خشک در مراحل مالش دادن و سرت در انبار ،…