جیرگوابر>اخبار|جیرگوابر>معرفی روستا

معرفی روستای جیرگوابر

 تاریخچه و وجه تسمیه روستای جیرگوابر: تاریخچه پیدایش  روستای جیرگوابر به حدود ۲۰۰سال قبل بر می گردد.جیرگوابر از دو کلمه…