جیرگوابر|خبر داغ|اخبار شهرستان>رانکوه|ویژه ها

زندگینامه شهید علی خانعلی زاده روستای جیرگوابر رانکوه

 اختاصی صبح رانکوه/ شهید علی خان علیزاده ملقب به محبوب فرزند حاج شریف متولد یازدهمین روز از ماه اردیبهشت سال۱۳۴۶…