خبر داغ|سیاسی|ویژه ها

به مناسبت روز کارگر کارگران اصلی ترین محور اجرای فرمان اقتصاد مقاومتی هستند

رحمان عصامی گفت:در انقلاب اسلامی مردم و خواص در هم آمیخته شدند و هیچ یک در هیچ زمینه ای خود…