خبر داغ|فرهنگی

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد رودسر املش: حرکت منجسم فرهنگی در دانشگاه آزاد رودسر املش آغاز نشده است

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد رودسر املش گفت: حرکت منسجم فرهنگی در این دانشگاه بعد از نامگذاری سال توسط مقام معظم…

امام جمعه املش معلمان با الگوگیری از شهید مطهری فرزندان جامعه را الهی تربیت کنند

– امام جمعه املش در مراسم تجلیل از 77 فرهنگی نمونه این شهرستان گفت: معلمان باید با الگوگیری از شهید…