گفتگو|ویژه ها

مصاحبه اختصاصی با ایرج هوسمی

جیرگوابرنیوز: لطفا خودتان رو معرفی کنید و چند سال دارید؟ ایرج هوسمی : بنده همین طور که فرمودید نامم ایرج…

داندانشگاه و نقش آن در بهبود ای کشور/دکتر قاسم فرج پورصنعت

صبح رانکوه/صنعت چای ایران به رغم داشتن استعدادهای بالقوه در زمینه تولید ، فرآوری و تجارت چای نتوانسته است در…