دوره هوش مالی نیاز به احترام به خود و اعتماد به نفس قسمت نوزدهم

1 Views
learnchi
learnchi
31 Mar 2022

⁣دوره هوش مالی ، توسط استاد ماهان تیموری ؛ بنیانگذار هوش مالی در ایران در سال 97 ضبط شده است. این دوره شامل آموزش مهارت های هوش مالی است که می تواند زندگی شما را به لحاظ مالی ارتقا دهد. این دوره هم اکنون به طور رایگان در اختیار تمام مردم شریف ایران قرار گرفته است.

Show more


0 Comments Sort By

No comments found