Spider-Man No Way Home 2021 - مرد عنکبوتی راهی به خانه نیست

4 Views
تریلر
تریلر
28 Mar 2022

⁣مرد عنکبوتی راهی به خانه نیست 2021، این شخصیت محبوب دنیا این بار برای
اولین بار بدون نقاب در بین مردم ظاهر می شود و حال تقریبا تمام بشریت هویت
او را می شناسند و همین امر موجب شده است که در عموم و رسانه ها برای وی
مشکلات بی شمار پیش بیاید و روابطش با اطرافیان و نزدیکانش نیز تغیر کرده
است حال پیتر قصد دارد که از دکتر استرنج کمک بخواهد تا شاید بتواند شرایط
را برای خودش مثل قبل کند اما ....

Show more


0 Comments Sort By

No comments found